V neděli 17. listopadu byly uděleny ceny Česká hlava. Držitelkou ocenění v kategorii Invence, cena společnosti Kapsch, se stala ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR v.v.i. Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Ilona Müllerová byla v kategorii Invence oceněna za metodologický výzkum v oblasti elektronové mikroskopie. Cenu získala za návrh a realizaci objektivové čočky a detekčního systému pro rastrovací elektronové mikroskopy.

Díky výzkumu Ilony Müllerové a navrženému technickému řešení vznikla nová metodologie zobrazování vzorků pomocí rastrování tzv. pomalými elektrony. V praxi to znamená, že svazek elektronů, který vzorek studuje, zůstává úzký v jednotkách nanometrů v celém energiovém rozsahu a je tak schopný zkoumat jemné detaily. Bez této metody by svazek elektronů byl až 1000 krát širší (metoda elektronové mikroskopie vysokého rozlišení).

„Naše řešení, na kterém jsem začala pracovat před více než dvaceti lety, otevřelo možnost studovat hmotu pomocí zcela nových kontrastů s vysokým prostorovým rozlišením,“ říká oceněná vědkyně. Postupně byl vytvořen v ÚPT tým, který metodu rozvíjel a dnes jsou touto metodou standardně vybaveny elektronové mikroskopy všech významných výrobců, včetně mikroskopických firem z Brna.

Autorka 261 publikací a držitelka jednoho patentu to zpočátku neměla jednoduché. Když své řešení poprvé představila v roce 1990 na konferenci v Seattlu, setkala se mezi kolegy s nedůvěrou a pochybami. Další výzkum a testování metody v Ústavu přístrojové techniky za dlouholeté podpory Akademie věd České republiky, a později i spolupráce s univerzitami v Yorku ve Velké Británii, Delftu v Nizozemí nebo Toyamě v Japonsku však pochybnosti vědecké obce rozptýlil.

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Vystudovala VUT v Brně, obor Technická kybernetika. Vědeckou hodnost DrSc. získala na ČVUT v Praze v oboru Elektronika a vakuová technika. Osmnáct let vedla v Ústavu přístrojové techniky vědeckou skupinu Mikroskopie pomalými elektrony. V roce 2012 se stala jeho ředitelkou. Žije v Brně.

Česká hlava
Česká hlava je nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, letos jej po dvanácté uděluje společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České republiky.
Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Kompletní seznam oceněných laureátů najdete na http://www.ceskahlava.cz/cz/vitezove-ceska-hlava/