Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR otevře 7. a 8. listopadu své laboratoře veřejnosti. Dny otevřených dveří tady proběhnou v rámci festivalu Týden vědy a techniky, které pořádá Akademie věd ČR. Letos s podtitulem Fascinace světem.

Třináctý ročník festivalu Týden vědy a techniky proběhne od 1. do 15. listopadu, Dny otevřených dveří v Ústavu přístrojové techniky pak ve čtvrtek 7. a pátek 8. listopadu. Exkurze začínají shodně po oba dny v 9 hodin, poslední vstup bude ve čtvrtek v 17.45, v pátek pak ve 14.30. Po skončení každé exkurze bude následovat vystoupení ÚDiF – Úžasného divadla fyziky.
Zájemci v průběhu hodinu a půl dlouhé exkurze nahlédnou do šesti laboratoří, čekají na ně například lasery, tomografy, litograf, nahlédnou tak do tajů několika vědeckých oborů – mezi nimi elektronové mikroskopie, medicíny nebo biologie.
Například laboratoř kryogeniky, která spolupracuje také s vědci ve švýcarském CERNu, návštěvníkům ukáže základy oboru nízkých teplot, půjde doslova o fyzikální triky s kapalným dusíkem, vakuem, héliem a velmi nízkými teplotami. U magnetu o síle 9,4 tesly odborníci na biomedicínské signály zase vysvětlí, jak se podílí na vývoji metod pro diagnostiku a terapii schizofrenie nebo Parkinsonovy choroby. Vědci z oboru laserové techniky demonstrují pomocí optické pinzety tažný paprsek v mikrosvětě.
Tahákem bude elektronový mikroskop, vědci familiárně přezdívaný „Mamut“, ve kterém je stejný tlak jako na nízkých oběžných dráhách Země, tedy 10-8 pascalů. Další mikroskop vyzvětšuje biologické vzorky, například křídlo motýla až na úroveň nanočástic. Návštěvníci se mohou těšit také na hologramy nebo základy svařování elektronovým svazkem, odkud si odnesou vlastní fotografii vygravírovanou do nerezové destičky.
Po skončení každé z exkurzí bude následovat představení Úžasného divadla fyziky ÚDIF na téma „Interference světla v experimentech“. Rezervace exkurzí pro větší skupiny a další informace na webu www.isibrno.cz v záložce Dny otevřených dveří 2013.
Otevřené laboratoře v Ústavu přístrojové techniky:
• Elektronová mikroskopie • Vysokorozlišovací rastrovací elektronový mikroskop
• Elektronová litografie • Elektronová litografie a syntetická holografie
• Speciální technologie • Svařování elektronovým paprskem
• Nukleární magnetická rezonance • NMR 9.4T tomograf, silná magnetická pole, zobrazování zvířat (off-line ukázky)
• Nízké teploty a supravodivost • Vlastnosti kapalného hélia, kapalného dusíku, jev supravodivosti, vlastnosti látek za velmi nízkých teplot
• Laserová technika • Silové působení světla na mikroobjekty a mikroorganismy, lasery a jejich využití pro měření délky, technologické aplikace laserů