Vědci z ÚPT AV ČR získali Cenu Wernera von Siemense za demonstraci světelného tažného svazku

Práce vědců z centra ALISI brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR byla oceněna jako nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Tým, který experimentálně realizoval světelný tažný svazek, zvítězil v soutěži na podporu české vědy a stal se držitelem prestižní Ceny Wernera von Siemense. Vyhlášení výsledků 16. ročníku proběhlo včera v Praze v Betlémské kapli.

Osmičlenný tým pod vedením prof. Pavla Zemánka byl oceněn Cenou Wernera von Siemense v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Svůj výzkum a experimentální potvrzení existence světelného tažného svazku zveřejnili brněnští vědci vloni v prestižním časopise Nature Photonics a zprávu poté otiskla také většina významných médií po celém světě. Nestává se totiž často, že by byl experimentálně demonstrován princip léta používaný pouze v oblasti sci-fi.

„Na problematice pracujeme od roku 2005 a potvrdili jsme, že laserový svazek s neměnnou intenzitou ve směru šíření dokáže částicemi pohybovat i proti směru šíření světla a navíc je samovolně třídit a organizovat,“ vysvětluje Pavel Zemánek. K výzkumu použili vlastní teoretické modely a experimentální zařízení, které v Ústavu přístrojové techniky sestavili. Jejich poznatky a výsledky bude možné uplatnit v biologii či medicíně k manipulování a třídění živých buněk. V následujících letech se ale výzkumný tým soustředí na sestavování a dopravu funkčních mikrostruktur s využitím světelného tažného svazku a využití mechanických účinků světla k chlazení a zachytávání nanočástic.

Vědci z laboratoří ALISI Ústavu přístrojové techniky byli cenou Wernera von Siemense oceněni už podruhé. Vloni získal cenu v kategorii Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace tým Ing. Ondřeje Čípa za vývoj metody bezkontaktní kalibrace měrek.

„Vítězné práce Ceny Wernera von Siemense jsou tradičně na vysoké úrovni a potvrzují kvalitu českého technického a přírodovědného vysokého školství,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens, a dodává: “Kvalitní výzkum a z něho vycházející inovace jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. Český Siemens prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy a tím se snaží zvýšit prestiž technických a přírodovědných studijních oborů.“

Složení oceněného týmu:
Pavel Zemánek, Tomáš Čižmár, Oto Brzobohatý, Petr Jákl, Martin Šiler, Vítězslav Karásek, Alexandr Jonáš, Lukáš Chvátal

O soutěži Cena Wernera von Siemens
Společnost Siemens je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlašovatelem již 16. ročníku soutěže „Cena Wernera von Siemens o nejlepší vědecké, doktorské a diplomové práce a o nejlepšího vysokoškolského pedagoga.
Ocenění vzniká za významné spolupráce a partnerství s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým v Praze a Univerzitou Karlovou. Nejvyšší představitelé těchto organizací jsou garanty vyhlášených kategorií v oblastech vědeckého výzkumu a vysokoškolské pedagogiky, a současně jsou i předsedy příslušných odborných porot.