Ve čtvrtek 22. května udělila Elektrotechnická asociace výroční ceny. Oceněným výrobkem v kategorii Nejlepší inovační výrobek se stal Automat pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek, za jehož vývojem stojí společně s brněnskou firmou MESING také Ústav přístrojové techniky AV ČR.

Na konstrukci přístroje, který je již realizován a má patentovou ochranu, se podílel pětičlenný tým brněnské firmy MESING, tým osmi vědeckých pracovníků z Ústavu přístrojové techniky pod vedení ing. Ondřeje Čípa je autorem unikátní měřicí metody. „Jedná se o významné ocenění spolupráce průmyslového partnera a výzkumné instituce Akademie věd, které dokazuje, že výsledky základního výzkumu získané výzkumnou institucí mají velký inovační potenciál pouze tehdy, jsou-li převedeny do praktické podoby podnikem, který má vysokou úroveň vlastního technického zázemí a je ochoten do vývoje investovat,“ komentuje ocenění vedoucí výzkumného týmu Ondřej Číp.

O významnosti této spolupráce vědecké a aplikační sféry svědčí také to, že se jedná již o třetí ocenění přístroje – automat získal v roce 2012 Zlatou medaili na Mezinárodní strojírenském veletrhu v Brně a cenu Siemens jako Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace.

Automat pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek je unikátním zařízením, které zavádí do praxe nový patentovaný princip kalibrace délky koncové měrky pomocí kombinace bílého světla a světla laseru. U tohoto přístroje je měření provedeno bezdotykově pomocí dopadu světelného záření na oba konce měrky v jeden okamžik. Zároveň je délka měrky určena s přímou návazností na definici jednotky jeden metr, neboť odměření probíhá s využitím laserového záření s přesně známou délkou vlny. Automat je dále vybaven specializovaným manipulátorem pro plně automatické zakládání koncové měrky ze zásobníku do měřicí komory přístroje a kapacita zásobníku je až 126 ks měrek.

„Kromě využití v národním měřítku se rýsují možnosti využití této metody a přístroje v zahraničí, především v zemích s rozvíjejícím se automobilovým a strojírenským průmyslem. Mezi takové země patří například Mongolsko, Libanon, Kolumbie či Srbsko. Přístroj tak má rozhodně potenciál stát se zajímavým exportním artiklem,“ přibližuje dále přístroj Ondřej Číp.
V současnosti probíhá testování první verze Automatu ve spolupráci s Českým metrologickým institutem v Liberci. V rámci nového projektu podporovaného Technologickou agenturou ČR probíhají výzkumné práce směřující k dosažení co největší přesnosti metody bezkontaktní kalibrace koncových měrek. MESING zahájil výrobu nového systému, který bude mít implementovány nové poznatky výzkumu ÚPT.