Dva brněnské ústavy Akademie věd se spojily s Hvězdárnou a planetáriem Brno a vznikajícím Moravian Science Centre, aby společně popularizovaly nejnovější vědecké poznatky z oblasti fyziky a techniky. Podařilo se jim získat grant z programu OP VK na projekt „Science Academy“. Spolu s popularizačním Úžasným divadlem fyziky (ÚDiF) připraví pro veřejnost řadu nových představení.

Světelný tažný paprsek nebo interferometr pro přesné nastavení měřicích přístrojů. Dva výsledky základního i aplikovaného výzkumu, které spatřily světlo světa v brněnských laboratořích a které se nyní vědci chystají převést do laického jazyka, aby tyto úspěchy brněnské vědy představili nejširšímu publiku. Přesně to je cílem projektu „Science Academy – kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě“, kvůli kterému se spojily Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fyziky materiálu AV ČR, Hvězdárna a planetárium Brno a Moravian Science Centre Brno.
Pomoci jim v tom má Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF), skupina deseti mladých fyziků, kteří ve svých vystoupeních už šest let spojují fyzikální experimenty s divadelní formou. Projekt Science Academy tak propojuje badatele v oblasti základního i aplikovaného výzkumu na nejvyšší úrovni s nejlepšími regionálními popularizátory. Připravuje se řada nových atraktivních experimentů, odvozených od skutečného, aktuálního vědeckého výzkumu na obou ústavech Akademie věd. „Klademe si za cíl propagovat populární formou nejnovější výsledky vědy, které se mohou na první pohled zdát natolik složité, že jsou laikům nesdělitelné. Hvězdárna a Science centrum pak budou místem, kde budou vystoupení divadla ÚDiF nejčastěji k vidění,“ říká prof. Josef Lazar z Ústavu přístrojové techniky v Králově Poli.
Performeři z ÚDiFu budou nejprve konzultovat s vědci z ústavů jejich aktuální výzkum a přemýšlet nad experimentální formou, jak složitý vědecký výzkum převést do přitažlivé jevištní formy. „Přemýšlíme tak třeba nad tím, jak vyrobit laserovou pinzetu z krabičky od zápalek a kancelářské sponky. Diváci totiž musí jevům, které sledují, alespoň v základu rozumět, aby je mohli plně ocenit a odcházet s pocitem, že i jejich město a jejich vlast je součástí světové vědy,“ říká Vojtěch Hanák, vystudovaný učitel matematiky a fyziky, který však tabuli vyměnil za pódium.
Do projektu je zapojeno i pět partnerských základních a středních škol, na jejichž půdě se vystoupení také odehrají.

Ústav přístrojové techniky AV ČR je pracovištěm s dlouholetou tradicí, výzkum zde propojuje základní fyzikální principy s pokročilou technologií, vznikají zde unikátní nové metody a přístroje, na ÚPT se vyvinul dnes velmi komerčně úspěšný obor elektronové mikroskopie.

Ústav fyziky materiálu AV ČR je taktéž pracovištěm propojujícím fyzikální a technické vědy a místem, kde se dělá špičkový materiálový výzkum, ústav má rozsáhlé vazby a spolupráci s průmyslovými podniky v regionu.