Brněnská investiční skupina JET Investment se dnes – po podpisu příslušných kupních smluv insolvenční správkyní – definitivně stala vítězem prodejního procesu na závody společnosti LESS & TIMBER. Stalo se tak poté, co JET Investment Igora Faita předložil ve výběrovém řízení nejvyšší nabídku, přičemž cena byla jediným kritériem vítězství, ale také po sporech mezi správkyní a věřiteli, kvůli kterým došlo k více než měsíčním průtahům od pokynu zajištěného věřitele k prodeji.

Tuzemský investor kupuje podnik v insolvenčním řízení a hodlá v něm zachovat výrobu. „Závod LESS & TIMBER byl pro nás od začátku velice přitažlivým aktivem, které také přilákalo nemalý počet zájemců,“ říká na konto nové akvizice Igor Fait, většinový managing partner JET Investment, a dodává: „Považujeme LESS & TIMBER za strategickou a dlouhodobou investici, podniky bychom chtěli převzít a začít s jejich revitalizací co nejdříve, nejlépe hned na počátku roku 2015.“

Společnost LESS & TIMBER vlastní pily v Čáslavi, Bohdanči a Dlouhé Vsi u Sušice a dále provoz na výrobu lepeného hranolu v Klášterci nad Orlicí. Její dceřinou společností, která byla také součástí tendru, je i společnost LESS & Energy. Ta v areálu pily v Čáslavi provozuje kogenerační jednotku (elektrárnu) na spalování lesní biomasy. Pila v Čáslavi je přitom největší a nejmodernější pilou na zpracování přesíleného dřeva v ČR a jedna z nejmodernějších v Evropě. Využívá totiž v tuzemsku unikátní technologii, která umožňuje díky přesnému skenování počítačem maximálně využít masu dřeva – pro jiné pily obtížněji zpracovatelnou. LESS & TIMBER je také největším producentem lepeného hranolu v ČR a jedním z největších v Evropě.

Záměr skupiny JET Investment v nově nabytém LESS & TIMBER je zachovat výrobu, dále do konce roku 2015 přejít na čtyřsměnný provoz, zvýšit tržby a případně také uskutečnit další akvizice, které by poskytly synergie s dřevozpracovatelskou výrobou a rozšířily tak vertikální integraci celé společnosti. „Zásadním krokem po převzetí závodu bude jeho stabilizace. Chceme být transparentním hráčem, kterému budou dodavatelé i odběratelé stoprocentně věřit,“ zdůrazňuje navíc Fait.
Cílem investora je také udržení zaměstnanosti na současném stavu a její postupné navýšení v souvislosti s růstem produkce. V současné době zaměstnává LESS & TIMBER ve všech svých provozech okolo 290 zaměstnanců.

Brněnská investiční skupina JET Investment se od svého vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností z oblasti výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní z hlediska jejich potenciálu a návratnosti investic. JET Investment dosud úspěšně restrukturalizoval nebo reorganizoval přes 15 podniků a stál za dvěma prvními a zároveň největšími soudem povolenými reorganizacemi výrobních společností v České republice. V současnosti JET spravuje následující významné společnosti: STROJÍRNY POLDI, a.s., PBS INDUSTRY, a.s., MSV Metal Studénka, a.s., KORDÁRNA Plus a.s., SLOVKORD Plus a.s.