MSV Metal Studénka, a. s., přední evropský výrobce výkovků a výlisků pro železnice, zemědělství, stavebnictví a těžební průmysl loni hospodařila s výrazným ziskem. Společnost také skokově navyšuje objemy dodávek do automobilového průmyslu, zvýšila mzdy zaměstnancům, chce přijmout nové pracovníky a investuje do výroby.

O mimořádně dobré kondici firmy hovoří již tříletý růstový trend. Také hospodářské výsledky roku 2014 skončily nadstandardně. „Díky vytváření finančních zdrojů na investice a opravy, optimálně rozvrženému kapitálu, moderním technologiím a inovativním produktům, devalvaci koruny, a především díky týmu zkušených techniků a konstruktérů nám stoupla EBITDA ve srovnání s rokem 2013 o celých 52 % na 129 mil. Kč,“ říká generální ředitel MSV Metal Studénka Ing. Ivo Lazecký s tím, že jde o historický úspěch především při srovnání fungování společnosti v období insolvence a po ní: „Z hlediska celkových tržeb se nám podařilo dostat na 800 mil. Kč a překročit tak výsledek z roku 2013 o 13 % s celkovým podílem exportu na úrovni více než 80 %. Pro tento rok je naším cílem hranici tržeb opět překročit, a to o téměř 20 mil. Kč.“

Podle Lazeckého MSV Metal Studénka aktuálně zaznamenává rekordní objemy prodeje šroubovek a háků a významný nárůst prodeje kompletních náhradních dílů pro nákladní vozy. Daří se jí tak rozvíjet obchodní spolupráci i mimo železnici, a to konkrétně v odvětví automotive o 40 % oproti srovnatelnému období. Firma v současnosti aktivně obchoduje s více než 190 zákazníky ze 22 zemí. K nejvýznamnějším klientům patří kromě Českých drah evropští národní železniční dopravci z Německa, Švýcarska, Belgie, Francie či Slovenska a mnoho dalších železnic z celého světa.
Růstový trend firmy dokazuje i stále se zvětšující počet zaměstnanců, nyní jich v areálu ve Studénce pracuje přes 400. Od roku 2010, tedy období restrukturalizace, přibylo 40 nových pracovních míst. V plánu na rok 2015 je nábor další desítky zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda byla v minulém roce 25 398 Kč, což představuje 3,23% nárůst oproti roku 2013.

Výsledek hospodaření se odráží i v investicích do výroby v celkovém objemu téměř 100 mil. Kč. K těm nejvýraznějším patří dokončení vývoje a zkoušek nového nárazníku a děleného táhla. Do nové výrobní linky na sériovou výrobu odlehčeného nárazníku, jejíž součástí je i moderní lakovna, kovárna tak například investovala více než 50 mil. Kč. Lakovna umožní provést kompletní proces povrchové ochrany od odmaštění povrchu výrobků, maskování, lakování, sušení až po transportní zařízení tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita. „Investicemi reagujeme na náročnost technologických pracovišť a snažíme se tak zajistit maximální kvalitu našich výrobků, komplexnost služeb a sortimentu a přesnost termínu dodávek našim zákazníkům,“ uvádí Hana Kratochvílová z MSV Metal Studénka. Cílem kovárny je podle ní nyní významně zvýšit nabídku barvených a lakovaných výkovků.