I během letních prázdnin si ji mohou přijít samy „osahat“ do brněnského VIDA! science centra, kde na ně od 9. července čekají interaktivní exponáty z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Díky grantu Science Academy vytvořili vědci z ÚPT AV ČR ve spolupráci s Úžasným divadlem fyziky během uplynulého roku nová popularizační představení pro studenty. Od nového školního roku se tak žáci poutavou formou dozví, čemu se aktuálně věnují špičkoví brněnští vědci.

„Popularizace v oblasti fyziky se většinou omezuje na vysvětlování principů, které jsou mnohdy i stovky let staré,“ říká Josef Lazar z brněnského ÚPT a dodává: „Naším cílem bylo zpřístupnit dětem skutečnou současnou vědu, která se dělá na pracovištích Akademie Věd právě teď.“ Propojení špičkové expertní vědy, která je mnohdy velmi komplexní a pro laické publikum těžce stravitelná, s divadlem a humorem je skutečně unikátní:

„Spolupráce s ÚPT nám umožnila vyvinout nové technicky náročné experimenty, poskytla nám fundované vědecké zázemí a otevřela dveře zcela novým tématům, na kterých můžeme stavět naše představení,“ říká Vojta Hanák z ÚDiFu.

Takovou studnicí inspirace je například věda zabývající se světlem, která tento rok hýbe doslova celou planetou ve jménu oslav Mezinárodního roku světla vyhlášeného OSN a UNESCO. „ÚPT se světlu věnuje velmi hluboce, skoro bych řekl, že vědci z ÚPT přebírají světlo po jednotlivých fotonech jako Popelka hrách a kroupy,“ směje se Vojta Hanák z ÚDiFu. „Hodně nových pokusů v našich představeních se proto světla týká, užíváme si hlavně pokusy s lasery. Čím silnější jsou, tím lépe!“ láká na příští školní rok, ale jedním dechem dodává, že vystoupení ÚDiFu jsou zcela bezpečná. Žáci se také mimo jiné dozví, jak položil Michael Faraday díky objevu elektromagnetické indukce základy rockové hudby.

Jednou z nejbližších popularizačních akcí, kterou si mohou děti užít i během léta, jsou interaktivní optické exponáty z ÚPT v brněnském VIDA! science centru. Od 9. 7. zde budou moci zjistit, jak funguje lidské oko na velkém modelu, podívat se pomocí mikroskopu na hologram detailní mapy ČR, který má ve skutečnosti pouhé 3 mm, seznámit se s fungováním již zmíněného laseru, ale také dalekohledu a mikroskopu. Pro nejmenší je připraven hrací koutek s čočkami.

Background

Ústav přístrojové techniky AV ČR je pracovištěm s dlouholetou tradicí, výzkum zde propojuje základní fyzikální principy s pokročilou technologií, vznikají zde unikátní nové metody a přístroje, na ÚPT se vyvinul dnes velmi komerčně úspěšný obor elektronové mikroskopie. Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a zdokonalování a využití speciálních technologií. Pro více informací: www.isibrno.cz

Úžasné divadlo fyziky neboli ÚDiF je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou a spojují fyzikální experimenty s divadelním představením. Předávají radost z poznání a snaží se probudit v lidech nadšení z pozorování světa kolem sebe. Fyzikální show dělají profesionálně, za šest let se jejich vystoupení dostala na evropskou úroveň. Pro více informací: http://udif.cz

Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle 2015 byl vyhlášen Organizací spojených národů a UNESCO. Ambicí mezinárodní iniciativy je zdůraznit klíčovou roli světla pro současnou moderní společnost, připomenout působivou historii světla a optiky a vyzvednout jeho nezastupitelné místo pro budoucí udržitelný rozvoj naší planety. Světlo bylo klíčové pro vznik života na Zemi a je nezbytné i pro jeho další udržení. Vývoj fotonických technologiích poskytuje neustále kvalitnější přístroje pro lékaře, nové objevy v optometrii denně zlepšují život pacientů postižených očními vadami, a technologie postavené na světelném záření často přispívají zásadním dílem k diagnostice nemocí. Mezi potenciální využití světelných technologií v budoucnu patří natolik sobě vzdálené oblasti jako zdokonalená diagnóza rakoviny, rychlejší internet, zdroje čisté energie nebo výzkum černých děr. I přesto však iniciativa neztrácí ze zřetele rizika světelného znečištění – nalezení společného postupu k jeho eliminaci je jedním z hlavních kritických témat světleného roku. Pro více informací: www.roksvetla.cz nebo www.facbeook.com/svetlo2015

Projekt Science Academy má za cíl výsledky základního i aplikovaného výzkumu převést do laického jazyka a představit tak úspěchy brněnské vědy co nejširšímu publiku. Celým jménem „Science Academy – kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě“ je grant, kvůli kterému se spojily Ústav přístrojové techniky AV ČR, Ústav fyziky materiálu AV ČR, Hvězdárna a planetárium Brno a Moravian Science Centre Brno. Mezi tři hlavní obory, které grant popularizuje, patří optika, elektromagnetismus a materiálové vědy.

Vynálezy, které ovlivnily lidstvo je výstava k 125. výročí AV ČR ve VIDA! science centru, jejímž cílem je představit veřejnosti Akademii věd a široký záběr jejích vědeckých aktivit. Výstava potrvá od 9. 7. po dobu čtyř měsíců.