V PBS INDUSTRY, a. s., tradiční třebíčské strojírně, dojde od 1. července ke změně na postu generálního ředitele. Společnost bude nově na této pozici řídit Ing. Jiří Koukola.

Jeho předchůdce Ing. Ladislav Houžva, který byl v této funkci 14 let, nadále zůstává předsedou představenstva společnosti. Původní akcionářská struktura je zachována a majoritním vlastníkem akcií nadále zůstává brněnská investiční společnost JET Investment.

Jiří Koukola (37) doposud ve společnosti zastával pozici obchodního ředitele. Je absolventem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Je ženatý a má dvě děti.
Před příchodem do PBS INDUSTRY pracoval ve společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s., která je součástí strojírenského holdingu VÍTKOVICE.
Pro své působení v PBS INDUSTRY si jako jednu z priorit klade posílení pozice společnosti na zahraničních trzích. Mezi jeho další priority patří také zefektivnění a rozšíření výrobních kapacit a v neposlední řadě i zvýšení podílu výroby s vyšší přidanou hodnotou, zejména pro oblast energetických zařízení. Velký důraz přikládá vzdělávání a rozvoji zaměstnanců i vlastního know-how.

PBS INDUSTRY, a. s., (někdejší První brněnská strojírna Třebíč, a. s.) patří mezi významné společnosti s dlouholetou tradicí ve výrobě komponent a zařízení pro energetiku. Ve svých dvou závodech, Třebíči a Moravském Krumlově, vyrábí parní a spalinové kotle, výměníky, kondenzátory, hořáky, tlakové nádoby, ohříváky vzduchu, ocelové konstrukce, vstupní a výstupní části plynových turbín a další části tlakového i netlakového celku. Nedílnou součást tvoří i moderní výroba svařovaných dílů pro stavební stroje. Za dobu svého působení získala společnost řadu významných referencí takřka po celém světě. V minulosti realizovala dodávky pro nespočet tepelných i jaderných elektráren nejen na území České republiky a Slovenska. Export činí aktuálně přes 90 % tržeb PBS INDUSTRY a to jak do zemí EU, tak i do vzdálenějších destinací jako je Rusko, Asie, USA či severní Afrika. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří společnosti GE, SIEMENS, ALSTOM, DOOSAN ŠKODA POWER a další. V současnosti firma zaměstnává téměř 500 zaměstnanců