Bezmála stovka nových investorů z ČR a Slovenska provedla investici do fondu JET I společnosti JET INVESTMENT MANAGEMENT s celkovým závazkem 3 miliardy 283 milionů 250 tisíc korun. Vznikl tak největší český private equity fond otevřený širšímu spektru privátních investorů.

„V poslední době byl o fond tak velký zájem, že jsme bohužel nemohli uspokojit všechny zájemce. Rozrostli jsme se nakonec o více investorů, než jsme zamýšleli, což se odráží v celkové investici, která se z původně očekávané hodnoty 3 miliard, vyšplhala na téměř 3,3 miliardy,“ říká na konto právě vzniklého fondu Igor Fait, managing partner JET IM, a dodává:

„Stávající partneři včetně mě ve fondu nakonec drží podíl 40,05 %, tedy 1 315 000 000 korun.“

Do fondu JET I se v první polovině roku 2015 zavázalo investovat dohromady přes 90 kvalifikovaných investorů, v drtivé většině jde o fyzické osoby, zbytek tvoří právnické osoby. Nejvyšší investice od jediného investora, mimo partnerů skupiny, přesáhla 100 milionů Kč.

Investoři celou investici nevkládají do fondu okamžitě na počátku jeho investičního horizontu, ale vždy až krátce před samotnou akvizicí v reakci na tzv. Capital Call. „První call už proběhl, týká se výchozích akvizic. Do konce června je splatných 1 577 000 000 korun, zbytek bude volán do konce roku 2017, kdy chceme cílovou částku proinvestovat,” upřesňuje ředitel projektu Oldřich Šoba.

Podle něj jsou práce na nákupu nových akvizic v plném proudu: „Máme rozpracováno několik projektů. Jde o výrobní i obchodní společnosti napříč obory, pohybující se na trzích v ČR a SR, snažíme se o synergii se společnostmi, které máme v portfoliu nyní,” prozrazuje Oldřich Šoba.

BACKGROUND

JET INVESTMENT MANAGEMENT je první českou investiční společností, která se specializuje na obhospodařování private equity fondů. Prostřednictvím této společnosti jsou nově řízeny investiční aktivity skupiny Jet Investment v oblasti private equity, kterým se skupina úspěšně věnuje již téměř 20 let.

SKUPINA JET INVESTMENT se od svého vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností z oblasti výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní z hlediska jejich potenciálu a návratnosti investic. Jet Investment restrukturalizoval nebo reorganizoval přes 15 podniků a stál za dvěma prvními a zároveň největšími soudem povolenými reorganizacemi výrobních společností v České republice. V současnosti spravuje následující významné společnosti: STROJÍRNY POLDI, a. s., PBS INDUSTRY, a. s., PBS POWER EQUIPMENT, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., KORDÁRNA Plus a. s., SLOVKORD Plus a. s., LESS & TIMBER, a. s., LESS & ENERGY, s. r. o.

FONDY JET jsou specializované investiční fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na investice do soukromého kapitálu, neboli „Private Equity“. Fondy jsou zřízené dle nového Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který umožňuje v ČR vznik fondů po vzoru private equity fondů běžných například v UK, USA, Lucembursku či Nizozemí. V ČR nabídka obdobných private equity fondů známých z vyspělých finančních trhů doposud chyběla.

FOND JET I je určen investorům, kteří se zajímají o investice do českých a středoevropských průmyslových podniků se stabilní dividendovou politikou a průmyslových podniků s vysokým potenciálem růstu a tím i zhodnocením investice. Fond je zároveň určen těm investorům, kteří preferují přenechat řízení portfoliových společností prověřenému týmu zkušených profesionálů. Cílová míra návratnosti fondu je 17 % p. a.