Po úspěšném vzniku fondu JET I a jeho počátečním upisovacím období probíhají v současné době tzv. Capital Calls, díky kterým bude fond JET I realizovat další nové akvizice, a to především v B2B sektoru v ČR a okolních zemích. V této souvislosti posílil tým investiční společnosti Jet Investment Management o nového kolegu Jana Sklenáře.

Ing. Jan Sklenář, 31 let
Od října zastává pozici Director / Investment Projects. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, obor podnikové hospodářství. Studoval také v Anglii a ve Finsku. Před nástupem do Jet Investment Management pracoval 7 let v Roland Berger Strategy Consultants, přední mezinárodní konzultační společnosti německého původu. Jako projektový manažer se zde zaměřoval zejména na obory strojírenství, doprava nebo automotive. Pracoval ale třeba i v retailu nebo turismu. V minulosti řídil především due diligence projekty, projekty zaměřené na restrukturalizace a na zlepšování efektivity podniků nebo řídil integrace společností po fúzi. V rámci Jet Investment Management bude spolupracovat s kolegy ze strojírenské větve a stane se novým projektovým ředitelem MSV Metal Studénka.

„Strojírenská výroba ve střední Evropě má podle mě velký potenciál, takže se budu primárně zaměřovat na akvizice a rozvoj podniků v této oblasti,” říká Sklenář.

Jan Sklenář je ženatý, ve volném čase ho baví turistika, volejbal nebo čtení knih.

Background
Jet Investment Management je první českou investiční společností, která se specializuje na obhospodařování private equity fondů. Prostřednictvím této společnosti jsou řízeny investiční aktivity skupiny Jet Investment v oblasti private equity, kterým se skupina úspěšně věnuje již téměř 20 let.

Skupina Jet Investment se od svého vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých společností z oblasti výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní z hlediska jejich potenciálu a návratnosti investic. Jet Investment restrukturalizoval nebo reorganizoval přes 15 podniků a stál za dvěma prvními a zároveň největšími soudem povolenými reorganizacemi výrobních společností v České republice. V současnosti spravuje následující významné společnosti: STROJÍRNY POLDI, a. s., PBS INDUSTRY, a. s., PBS POWER EQUIPMENT, s. r. o., MSV Metal Studénka, a. s., Kordárna Plus a. s., Slovkord Plus a. s., LESS & TIMBER, a. s., LESS & ENERGY, s. r. o.

Fondy JET jsou specializované investiční fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na investice do soukromého kapitálu, nebo-li „Private Equity“. Fondy jsou zřízené dle nového Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který umožňuje v ČR vznik fondů po vzoru private equity fondů běžných například v UK, USA, Lucembursku či Nizozemí. V ČR nabídka obdobných private equity fondů známých z vyspělých finančních trhů doposud chyběla.

Fond JET I je určen investorům, kteří se zajímají o investice do českých a středoevropských průmyslových podniků se stabilní dividendovou politikou a průmyslových podniků s vysokým potenciálem růstu a tím i zhodnocením investice. Fond je zároveň určen těm investorům, kteří preferují přenechat řízení portfoliových společností prověřenému týmu zkušených profesionálů.