Ústav přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) otevírá hi-tech laboratoř mikroskopie.

Na půdě brněnského Ústavu přístrojové techniky Akademie věd se dnes 8. prosince slavnostně otevírá nová laboratoř vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie. Díky novému, unikátně konfigurovanému mikroskopu QUANTA 650 FEG tu vzniká v Evropě ojedinělé pracoviště, které posune dosavadní hranice pozorování obtížně zobrazitelných vzorků.

„Systémy vyvinuté a patentované ÚPT, kterými bude mikroskop postupně vybaven, si zatím nikde nekoupíte,“ vysvětluje ojedinělost projektu Vilém Neděla, vedoucí týmu environmentální elektronové mikroskopie a upřesňuje hlavní poslání nové laboratoře: „Specializujeme se na komplikované vzorky, které doposud nebylo možné pozorovat v přirozeném stavu.“

Vznik laboratoře, umožněný díky dotaci Akademie věd v rámci Strategie AV21, má za cíl navázat mezioborová partnerství doma i v zahraničí, stejně jako posílit spolupráci s aplikovanou sférou a posouvat kupředu základní výzkum v této oblasti. „Už v tuto chvíli jednáme s pěti novými partnery z akademické i komerční sféry,“ potvrzuje velký zájem Neděla a dodává, že jednou ze slibných aplikací by mohlo být pozorování chemických reakcí přímo v mikroskopu, například analýza účinku léků v těle:

„Zní to zatím jako sci-fi, ale jedním z cílů vědců je například pozorovat kapsle s jedem selektivně působícím v místě rakovinového nádoru. Tento typ chemických reakcí bychom chtěli pozorovat v našem mikroskopu a posunout se v léčbě zase o krůček dál.“

Mikroskop je vybaven speciálním detektorem, který umožňuje pozorovat obsah nanočástic nebo živých buněk, například řas, v tekutinách, což bylo do této chvíle pro elektronovou mikroskopii v ČR nemožné. Pomocí speciálních mikromanipulátorů je zase možné vzorky uchopit, odnést, připouštět k nim tekutinu či je ofukovat plyny.

„Jedná se o komplikovaný obor, kterému se v ČR nikdo nevěnuje. Nejde nám jen o pozorování, ale také o analýzy, modifikace či studium reakcí vzorků na vnější podněty přímo v mikroskopu,“ vysvětluje Neděla s tím, že technologie má velký potenciál pro biologii, farmacii, chemii, automobilový i polovodičový průmysl. Přímo v mikroskopu lze změřit, opravit, nebo rovnou postavit například integrovaný obvod.

Program slavnostního otevření

• Ústav přístrojové techniky bude 8. prosince otevřen hostům od 9:30.
• Program bude zahájen v 10 hodin.
• Během následující hodiny promluví:
o ředitelka ÚPT Ing. Ilona Müllerová, DrSc.,
o místopředseda Akademie věd RNDr. Jan Šafanda, CSc.,
o Marie Zezůlková z Kanceláře strategie města Brna,
o ředitelé firem FEI a TESCAN HOLDING
o a environmentální elektronovou mikroskopii a novou laboratoř na závěr představí Ing. Vilém Neděla, Ph.D.
• Po přípitku se cca od 11:15 budou malé skupinky přesouvat na prohlídku laboratoře.

Background

Ústav přístrojové techniky AV ČR je pracovištěm s dlouholetou tradicí, výzkum zde propojuje základní fyzikální principy s pokročilou technologií, vznikají zde unikátní nové metody a přístroje, na ÚPT se vyvinul dnes velmi komerčně úspěšný obor elektronové mikroskopie. Hlavními oblastmi výzkumu ÚPT jsou magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí a zdokonalování a využití speciálních technologií. Pro více informací: www.isibrno.cz

Quanta 650 FEG je rastrovací elektronový mikroskop s rozlišením v řádu desetin až jednotek nanometrů. Mikroskop je speciálně upraven pro práci v prostředí vysokého tlaku plynů jednotek až tisíců Pa. Proto umožňuje studium elektricky nevodivých vzorků bez pokovení a realizaci dynamických in situ experimentů. Jeho výrobcem je firma FEI. Cena zakoupeného mikroskopu bez dalších systémů a plánovaných modifikací je něco přes třicet milionů Kč.

Strategie AV21 neboli „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ vyjadřuje zájem AV ČR profilovat se do budoucna výrazněji jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Výzkumné programy jsou od počátku otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím. Více na: http://av21.avcr.cz